Våld och självförsvar är en föreläsning/workshop för både barn och vuxna som belyser en problematik som växer och blir allt större.

En teoretisk och en praktisk del handlar bl.a om rädslan för att bli utsatt för våld, hur denna påverkar oss samt vad vi kan göra för att bli tryggare i oss själva.

Tillsammans kommer vi att diskutera personliga erfarenheter, begrepp som instinkt, intuition, självbevarelsedrift, psykologiska aspekter, etik och moral.

Jag, Pierre Jadenheimer, kommer också att berätta lite om mig själv och mina egna erfarenheter i ämnet från tidig barndom fram till idag.

Den praktiska delen innefattar enkla övningar som bygger på andning, avslappning, rörelse och balans. Denna tjänst har blivit mycket populär i skolor, bland mellan, högstadie och gymnasieelever.

Obs! Innehåll anpassas efter målgrupp vilket innebär att alla, stora som små får en chans att göra sin röst hörd samt upptäcka att ingen är hjälplös.

Tid: 90-120 min.

Pris: 6000:- (ex moms)